Licitació de llicència d’ocupació dels llocs de venda núm. 19 i 20 de Mercavallès


2016-03-08

Tal com va sortir publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el dia 7 de març us informem que el Consell comarcal ha iniciat la licitació de llicència d’ocupació temporal per a l’ús privatiu de les parades 19 i 20 de Mercavallès.

Podeu consultar les Bases per a l’atorgament de llicències d’ocupació temporal, juntament amb la documentació a presentar, a les oficines de la Direcció de Mercavallès i al Tauler d’anuncis de la web del Consell Comarcal (www.ccvoc.cat) a través dels següents enllaços:

https://tauler.seu.cat/pagDetall.do?idEdicte=63137&idens=8104020002

https://tauler.seu.cat/pagDetall.do?idEdicte=63078&idens=8104020002

 

La documentació es podrà presentar presencialment a través del Registre General del Consell Comarcal, o per correu administratiu fins a les 14 hores del dia 24 de març de 2016:

 

Horari de Registre:
De dilluns a dijous: de les 8:00 a les 18:00 hores.
Divendres: de les 8:00 a les 14:00 hores.

Oficina de registre: 
Oficines del Consell Comarcal del Vallès Occidental:
Carretera N-150 Km 15, 08227 de Terrassa.

Aquesta informació és segur del vostre interès i, si ho considereu oportú, feu-la arribar també als possibles interessats.


HORARIS: de dilluns a divendres de 13h a 19h. | Copyright Mercavallès 2016